Friday, January 18, 2013

solat sunat istikharahtelah sahih dari Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم , Baginda bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian ingin melakukan suatu urusan, hendaklah ia ruku' (solat) dua raka'at selain solat fardhu (yakni solat sunat).  kemudian hendaklah ia mengucapkan" :
" Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu, meminta kehendak dari-Mu dengan kehendak-Mu, aku memohon kepada-Mu dari karunia-Mu yang agung, sesungguhnya Engkau berkehendak dan aku tidak berkehendak, Engkau Mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui perkara ghaib.  Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagi agama dan kehidupanku, baik yang sekarang maupun yang akan datang, maka tetapkanlah ia untukku, mudahkan ia bagiku, berkahi untukku padanya.  Dan jika Engkau mengetahui ia buruk untuk agama dan kehidupanku, baik yang sekarang maupun yang akan datang, palingkan ia dariku, dan palingkan aku darinya, tetapkan kebaikan untukku di mana saja, kemudian redhoilah aku dengannya."

~ Hadith Riwayat Imam al-Bukhari ~


dari Kitab :
Zadul Ma'ad 
Bekal Perjalanan Akhirat

Pengarang Kitab : Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
di Tahqiq oleh : Syu'aib Al-Arna'uth & Abdul Qadir Al-Arna'uth
nota kaki ayam : terngiang-ngiang kata Ustaz Muzairi semalam,
".. bukan semua yang Allah izin itu, Allah redho .."*


0 orang bersuara: